NZOZ Przychodnia Lekarska

„Trzech Wieszczów” Sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 6,

42-217 Częstochowa

 • Gdzie jesteśmy?

  Znajdź nas na mapach Google

 • Centrum pomocy

  Dowiedz się jak rozpocząć

 • Napisz do nas

  Wyślij do nas zapytanie

Dokumenty do pobrania

 • pobrane

  Klauzula informacyjna Monitoring

 • pobrane

  Klauzula informacyjna dla pacjentów

 • pobrane

  Klauzula informacyjna dla Medycyny pracy

 • pobrane

  DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY zał.1

   UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • pobrane

  DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY zał.2

  UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ1

 • pobrane

  DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY zał.3

  DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • pobrane

  Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością: ISO 9001:2015

Jak nas znaleźć?

 • map

  NZOZ Przychodnia Lekarska
  „Trzech Wieszczów”
  ul. Tomasza Zana 6
  42-217 Częstochowa

 • phone

  34 364 07 61 

  34 364 02 57

 • email

  biuro@przychodniazana.pl

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów” Sp. z o.o.
  Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w e-mailu (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO czyli realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej i kontaktu z użytkownikami strony).
  Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Podanie przez danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz polityką prywatności

  dental-logo05-free-img